Regulamin sklepu

Informacje ogólne

Podmiotem sprzedającym poprzez witrynę www.pudelkodlapar.pl jest firma Aleksandra Mroczko coaching, zarejestrowana pod adresem ul. Daszyńskiego 70/9, 50-310 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP 895-182-92-80, REGON 363436070
Kontakt ze sprzedającym można uzyskać drogą pocztową przez w/w adres, drogą elektroniczną przez adres napisz@aleksandramroczko.pl lub telefoniczną, tel. 662 288 971

W sprawach związanych z naszymi produktami lub obsługą Klienta zapraszamy do kontaktu z opiekunem produktu Magdaleną Irek, magdalena@pudelkodlapar.pl, kom. 729 999 759

Poniżej zamieszczone zostały najczęściej poszukiwane informacje wynikające z regulaminu sklepu oraz praw konsumenta.

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z całym regulaminem sklepu.

Reklamacje

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od stwierdzenia wady pisemnie na adres Sprzedawcy:
Aleksandra Mroczko Coaching, ul. I. Daszyńskiego 70/9, 50-310 Wrocław
lub mailowo na następujący adres e-mail: magdalena@aleksandramroczko.pl

W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Zwroty

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Aleksandra Mroczko coaching, ul. I. Daszyńskiego 70/9, 50-310 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy: magdalena@aleksandramroczko.pl) .

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Państwa dodatkowych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem zwracanego przedmiotu.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Płatności

Dostępną formą płatności jest przelew na konto.

Przelewu należy dokonać na numer konta:
Aleksandra Mroczko coaching
89 1050 1575 1000 0092 2091 3785
ING Bank

Na życzenie Klienta fakturę przesyłamy drogą elektroniczną.

Dostawa

Mogą Państwo wybrać jedną z dostępnych form odbioru naszych produktów.

  1. Odbiór osobisty.

Nasze produkty mogą Państwo odebrać osobiście w Galerii Miejsce we Wrocławiu.
Galeria firmowa MIEJSCE
ul. Odrzańska 8/1a
50-113 Wrocław
Telefon: +48 71 343 29 13
Odbioru można dokonać w następujących godzinach otwarcia galerii.
Produkt jest dostępny najpóźniej w ciągu trzech dni od zaksięgowania wpłaty za zakupione produkty.

2. Przesyłka pocztowa

Nasze produkty przesyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.
Przesyłka zostanie nadana nie później niż w ciągu trzech dni od momentu zaksięgowania wpłaty.

0